اعضا

احسان معمارزاده

معاون فنی

کارشناسی ارشد مهندسی معدن- دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مدیریت پروژه – برنامه‌ریزی و طراحی معادن روباز- امکان سنجی و مطالعات فنی معادن