شرکت انرژی معدن نصرآدرس

تهران – خیابان ولی عصر (عج) – خیابان زرتشت غربی – پلاک 42 – ساختمان انرژی معدن – طبقه دوم

تلفن:

رایانامه:

88962984 21 (98+)

m_n@empcout.ac.ir