شرکت انرژی معدن نصرآدرس

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان زرتشت غربی، پلاک 75 شرکت نصر معین پارسایان

تلفن:

رایانامه:

41672000 – 21 – 98+

m_n@empcout.ac.ir