شرکت انرژی معدن نصر، در نظر دارد در راستای ارتقای سطح علمی فعالیت‌های خود، از محققین واجد شرایط دانشگاه­های تهران، صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس در رشته های مهندسی معدن و زمین شناسی، صنایع در حوزه مختلف بکارگیری نماید. از این رو از تمامی علاقه مندان درخواست می شود تا رزومه خود را به این مجموعه ارسال نموده تا پس از بررسی های اولیه از واجدین شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل آید.

Email: emncompany98@gmail.com

درخواست کنندگان محترم توجه داشته باشند که نامه از موسسه آموزشی خود را بعد از انجام مصاحبه تهیه کنند و قبل از برگزاری مصاحبه هیچ گونه نامه ای پذیرفتنی نیست.

کارآموز موظف است به مقدار ساعات موظفی، برای موضوع کارآموزی وقت بگذارد.

ممکن است دوره کارآموزی در محل شرکت برگزار نشود و احتیاج به گذراندن بخشی از دوره کارآموزی در معادن شرکت باشد.

 کارآموزان موظف خواهند بود در طول مدت کارآموزی به مقدار مورد نیاز و حداقل سه بار در محل شرکت حاضر شوند.