اعضا

محمدعلی ایزدی

مدیر پروژه فلزات رنگی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

مدیریت پروژه‌های صعتی و معدنی -همکاری در اجرای پروژه‌های احداث کارخانه آهن اسفنجی- تدریس مباحث نظام مهندسی در دانشگاه‌های مطرح کشور