مطالعات طراحی معدن

  • تهیه محدوده بهینه و نهایی معدنکاری با کمک پارامترهای اقتصادی پروژه
  • تهیه طرح‌های آماده­‌سازی و گشایش معادن
  • ارائه طرح‌­های استخراجی و برنامه ریزی تولید بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت معادن
  • طراحی دامپ‌های باطله معدن، کارخانه و دپوهای ماده معدنی
  • طراحی الگوهای آتشباری و برآورد مواد ناریه
  • برآورد ماشین‌­آلات استخراج و تجهیزات مورد نیاز معدن
  • تهیه چارت سازمانی معدن و برآورد نیروی انسانی
  • ارائه راهکارهای و مشاوره‌ای موردی جهت کاهش هزینه و افزایش بهره‌­وری در عملیات معدن‌کاری