اعضا

نوشین محمودی

نوشین محمودی


 

 

اینجانب دکتري اقتصاد گرايش اقتصاد سنجي دانشگاه سمنان هستم. مقطع کارشناسی خود را در رشته ریاضیات کاربردی در دانشگاه هرمزگان گذراندم و پس از آن برای دوره کارشناسی ارشد تغییر رشته داده و به تحصیل در رشته اقتصاد پرداختم. در مقطع دکتری بدون دادن آزمون و با استفاده از سهمیه استعداد درخشان پذیریش شدم (داشتن رتبه یک در دوره کارشناسی و مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد)، هم اکنون نیز در دوره دکتری دارای رتبه اول ورودی خود هستم. اینجانب موفق به کسب بورسیه  تحصیلی برای دوره مطالعاتی یک ساله در دانشگاه بولونیا ایتالیا شدم. در تمامی دوران تحصیل در مقطع دکتری به تدریس دروس مختلف بالاخص دروس ریاضیات، آمار، اقتصاد خرد و کلان در دانشگاه محل تحصیل خود  پرداخته‌ام. در حال حاضر تمرکز اینجانب بر روی تحلیل و ارزیابی پروژه‌های مختلف و به خصوص ارزیابی و بررسی تغییرات بازار مسکن و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن در استان­‌های مختلف کشور است. درگذشته در خبرگزاری کار ایران به عنوان خبرنگار بخش اقتصادی و در شرکت پرشین پاد، لیوار و شب تاب نیروی فارس به عنوان کارشناس اداری و مالی به انجام اموری چون تحلیل بازار و پیش‌بینی تقاضا، ثبت اسناد مالی، پیگیری امور بیمه‌ای و مالیاتی  مشغول به کار بوده‌ام.

 


سوابق تحصیلی

دکتری

علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد سنجی – دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی- اقتصاد نظری – دانشگاه الزهرا

کارشناسی

ریاضی کاربردی – دانشگاه هرمزگان

دوره مطالعاتی

دوره یک ساله – شبیه سازی و بررسی عملکرد ماتریس وزن فضایی فازی – دانشگاه بولینا ایتالیا

سوابق کاری

مشاور ارزیابی اقتصادی – شرکت گلچهره جنوب مرداد1397 – اسفند 97
کارشناس امور اداری و  مالی – شرکت لیوار پرشین پاد شعبه شیراز آبان 1392 – شهریور 1393
تحلیل‌گر و خبرنگار – خبرگزاری ایلنا مهر 1391 – مهر 1392                 
کارشناس امور اداری – شرکت شب‌تاب نیروی فارس (شیراز) فروردین 1388 -شهریور 1389      
مشاور آموزشی و تدریس – مؤسسه قلم چی مهر 1384 – شهریور 1386             

سوابق تدریس

مالیه عمومی و خط مشی دولت-  پول و ارز و بانکداری- سازمانهای پولی و مالی بین المللی- اقتصاد خرد- ریاضیات – آمار- تحقیق در عملیات – اقتصاد کلان و برگزاری کارگاه ایویوز

در دانشگاه سمنان – دانشگاه آزاد مهدی‌شهر – موسسه آموزشی آینده روشن و موسسه آموزشی قلم چی

گزیده مقالات

افشاری، زهرا؛ بوستانی، رضا؛ محمودی، نوشین؛ (1393) «ارزیابی میزان موفقیت مدل رشد نئوکلاسیک در توضیح ادوار تجاری ایران»؛ مطالعات اقتصادی كاربردی ایران؛ دوره 9؛ ص‌ص: 204-189.

E.Abuonoori, H.Abode Tabrizi, N.Mahmoodi; Effect of Divorce on Urban Housing Costs Applying Spatial Autocorrelation Model: A Case Study of Iran (Inpress in  Journal of Money and economy)

F. Zarei, N. Mahmoodi, M. Razi, M.Rahpima Sarvestani; Macroeconomic Variables and municipal Revenue , the International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management  ,10th December 2018,Tehran.

N. Mahmoodi, R. Patualli, J.Mur; Simulating the Spatial fuzzy matrix, 58th congress of ERSA Cork, 28th – 31st August 2018, Ireland. N. Mahmoodi, R. Patualli, J. Mur ;Spatial fuzzy matrix case study of Spain, 49th Meeting of the Italian Statistical Society,  26th June 2018, Palermo.