اعضا

اعضا

میثم نصرالهی

میثم نصرالهی مدیر عامل دکتری مهندسی صنایع - دانشگاه تهران   سوابق تحصیلی: دکتری: مهندسی صنایع: صنایع - دانشگاه تهران...
اعضا

نوشین محمودی

نوشین محمودی     اینجانب دکتري اقتصاد گرايش اقتصاد سنجي دانشگاه سمنان هستم. مقطع کارشناسی خود را در رشته ریاضیات...
اعضا

احسان معمارزاده

معاون فنیکارشناسی ارشد مهندسی معدن- دانشگاه آزاد اسلامی کرمان مدیریت پروژه - برنامه‌ریزی و طراحی معادن روباز- امکان سنجی و...
اعضا

محمدعلی ایزدی

مدیر پروژه فلزات رنگی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر مدیریت پروژه‌های صعتی و معدنی -همکاری در...
اعضا

محمد جواد رحیمی

مشاور مدیرعامل کارشناس ارشد عمران امکان سنجی طرح‌ها - تهیه و تدوین طرح‌های کسب و کار- طراحی و نظارت بر...