کاربران

کاربران

عین اله جعفرپور

مدیریت معادن شرکت جهاد نصر کرمانشاه معتقد است شرکت انرژی معدن نصر با ارائه خددمات مشاور فنی و مهندسی مناسب...
کاربران

شیائولین یه

شیائولین یه مدیرفنی شرکت پردیسان چین: شیائولین می‌گوید یکی از بهترین و با کیفیت‌ترین سنگ‌های لایم استون کشور توسط شرکت...