برگزاری مجمع عمومی سالیانه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت انرژی معدن در تاریخ یکشنبه 1398/04/30 ساعت 15:30 با حضور کلیه سهام‌داران در محل دفتر این شرکت برگزار شد.

در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت کردید و صورت‌های مالی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسید. در این جلسه پس از ارایه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 1397/12/29، مجموعه تلاش‌ها و زحمات همکاران شرکت مورد تقدیر سهامداران قرار گرفت.

در این جلسه با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی 10100379311 به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن ذولفی به سمت بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. همچنین روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.


فراخوان جذب کارآموز