ماشین‌­آلات و صنایع معدنی

  • طراحی و تهیه نمونه معرف از معادن برای انجام مطالعات تست­‌های تکنولوژیکی
  • مطالعات و طراحی واحدهای پرعیا سازی روش­‌های ثقلی، مغناطیسی و فلوتاسیون
  • مطالعات آزمایشگاهی، انجام تست‌­های پایلوت و طراحی‌­های صنعتی واحدهای لیچینگ
  • مطالعات مرتبط با طراحی مدارهای فرآوری، اصلاح خطوط و تهیه فلوشیت کارخانه‌­های فرآوری
  • پیاده سازی روش‌های نگهداری ماشین­‌آلات معدنی
  • ارائه مشاوره­‌های موردی جهت تعمیر و یا ساخت قطعات ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی و ..
  • بومی سازی روش­‌های روز نگهداری و استفاده از ماشین‌آلات معدنی